Acest site foloseste Cookie-uri. Cookie-urile ne ajuta sa iti oferim servicii mai bune. Prin folosirea site-ului, confirmi ca esti deacord cu folosirea acestor Cookie-uri.
Pentru mai multe informatii, te rugam sa accesezi "Politica de utilizare Cookie-uri"

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Incepand cu 25 mai 2018 a fost activat Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Regulament" sau "GDPR"). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Prelucrarea datelor tale personale se face pentru:

a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care le-ai incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor; b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate; c) in virtutea interesului nostru legitim, care include urmatoarele scopuri: asigurarea masurilor de securitate necesare, identificarea clientilor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude, raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Celebook face parte, fotografii la evenimente; e) in baza consimtamantului tau pentru urmatoarele scopuri: 1) statistice, respectiv de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de produse si servicii, reclama; 2) prelucrari automate, inclusiv profilare; 3) prelucrarea datelor tale cu caracter special prelucrate in conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea furnizarii de bunuri si servicii.

Cat timp pastram datele tale cu caracter personal

Ca regula generala, vom stoca datele tale cu caracter personal cat timp ai un cont in platforma Celebook. Poti sa ne soliciti oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului, în situatiile în care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

Cum poti sa administrezi acordurile exprimate?

Pentru a-ti putea oferi produse si servicii personalizate, putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului tau. Trebuie sa stii ca poti sa verifici si sa modifici oricand acordurile existente printr-o cerere scris pe emailul gdpr@celebook.ro

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Spatiului Economic European

Celebook ar putea sa transfere datele personale catre alte companii aflate in exteriorul Spatiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, Celebook a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Odata cu intrarea in vigoare a GDPR in calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare si acces - ai dreptul sa ti se comunice, la cerere, daca datele tale cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, ai dreptul de a solicita accesarea acestora - ai dreptul sa obtii o copie a datelor tale cu caracter personal prelucrate

Dreptul la rectificare - ai dreptul sa obtii din partea noastra rectificarea datelor tale cu caracter personal incorecte si poti completa datele incomplete oricand veti considera necesar

Dreptul de a fi uitat sau dreptul la stergere - ai dreptul, in conditiile legii, sa ne soliciti sa iti stergem datele cu caracter personal

Dreptul la restrictionare - ai dreptul sa soliciti restricționarea prelucrarii datelor tale cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri

Dreptul de a-ti retrage consimtamantul - consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care te privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului tau

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - ai dreptul sa soliciti si sa obtii restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care te privesc, in anumite circumstante, precum (i) contesti exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele tale au fost prelucrate ilegal si te opui stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

Dreptul la portabilitatea datelor - ai dreptul sa primesti datele tale cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si ai dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra

Dreptul la plangere - ai dreptul să depui o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal

Reamintim faptul ca poti contacta in orice moment responsabilul Celebook cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii tale prin e-mail la adresa: gdpr@celebook.ro